Η συμμετοχή μας στην 2η Θρακο-Μακεδονική έκθεση "Synergia" που έγινε στο Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη στις 20 Μάιου 2016.
All pictures were made by Jack Baker photography.

Luffa.gr ©2021 All rights reserved.